Zapisz na liście ulubionych
Stwórz nową listę ulubionych

CHUSTA ANIMACYJNA

 • FALOWANIE CHUSTĄ:

Uczestnicy stojąc lub siedząc w kole trzymają chustę za uchwyty. Chusta na przemian jest podnoszona i opuszczana. Prowadzący zabawę może wydawać uczestnikom komendy zmieniające tempo i siłę falowania. Uczestnicy w trakcie falowania chustą mogą zmieniać swoją pozycję (leżeć, siedzieć, stać, itp.), trzymając jej uchwyty jedną lub obiema rękami.

 

 

 • WIEKO:

Uczestnicy stojąc lub siedząc na obwodzie chusty, trzymają chustę za uchwyty. Wszystkie osoby trzymające chustę rozpoczynają „odkręcanie wieka” poprzez puszczenie kolejno swoich uchwytów (najpierw jeden, następnie drugi) i chwycenie uchwytów osoby będącej po ich prawej lub lewej stronie ( w zależności od tego, w którą stronę będziemy przekręcać wieko).  Prowadzący zabawę nadaje kierunek i tempo „odkręcania”/”zakręcania”.

 

 

 • WESOŁE KÓŁECZKO:

Uczestnicy stojąc w kole ustawiają się bokiem do wnętrza koła (wszyscy tym samym). Ręką znajdującą się bliżej środka koła trzymają uchwyt, drugą ręką wykonują swobodne ruchy. Osoby bawiące się poruszają się w jednym kierunku po obwodzie koła falując chustą i wykonując równocześnie zadania wskazane przez lektora: mogą biegać, tańczyć w rytm muzyki, skakać, naśladować ptaki itp. Prowadzący zabawę nadaje tempo i zmienia kierunek.

 

 

 

 • TRAMPOLINA:

Uczestnicy zabawy w pozycji stojącej lub siedzącej trzymają chustę za uchwyty. Na chuście znajduje się piłeczka lub inny lekki przedmiot (maskotka, woreczek gimnastyczny, balonik itp.). Liczba i wielkość przedmiotów dowolna. W pracy z grupami młodszymi zaleca się zabawę mniejszą ilością, większych, lekkich przedmiotów np. piłka balonowa. Uczestnicy podrzucają przedmiot na chuście tak by nie wypadł z chusty i nie wpadł do środka. Osoba prowadząca za pomocą komend może zmieniać intensywność podrzutów.

 

 

 • BILARD:

Uczestnicy zabawy w pozycji stojącej lub siedzącej trzymają chustę za uchwyty. Na chuście znajduje się piłeczka lub inny lekki przedmiot o średnicy mniejszej niż otwór w środku chusty (maskotka, woreczek gimnastyczny, balonik itp.). Zadaniem uczestników jest za pomocą falowania chustą wrzucić piłeczkę do otworu znajdującego się w środku chusty.

 

 

 

 • MŁYNEK:

Uczestnicy zabawy w pozycji stojącej lub siedzącej trzymają chustę za uchwyty. Na chuście znajduje się piłeczka lub inny lekki przedmiot o średnicy mniejszej niż otwór w środku chusty (maskotka, woreczek gimnastyczny, balonik itp.). Jedna osoba z grupy wchodzi pod chustę i poprzez wyciągniętą rękę przez otwór w chuście próbuje złapać piłkę. Zadaniem całej grupy jest tak współpracować by piłka wpadła do otworu znajdującego się w środku chusty.


 

 • PIŁKA W KRĄG:

Uczestnicy zabawy w pozycji stojącej lub siedzącej trzymają chustę za uchwyty. Chusta powinna być naprężona tak, by stanowiła  płaską powierzchnię. Prowadzący zabawę wrzuca piłeczkę na chustę tak, by ta zatoczyła krąg po obwodzie chusty i wróciła do prowadzącego. W momencie wrzucania piłki na chustę prowadzący mówi: „Puszczam piłkę w krąg. Niechaj wróci do mych rąk”. Uczestnicy współpracują ze sobą w celu wykonania ćwiczenia. Ćwiczenie można wykonać kolejno w jedną i w drugą stronę. Często wykonywane za rozpoczęcie i zakończenie wspólnej zabawy.

 

 

 • KOLOROWA BURZA:

Uczestnicy zabawy w pozycji stojącej lub siedzącej trzymają chustę za uchwyty. Uczestnicy falują chustą. Osoba prowadząca wrzuca na chustę kolorowe piłeczki lub inne lekkie przedmioty (balony, woreczki gimnastyczne, maskotki itp). Zadaniem grupy jest tak falować chustą, by jak najszybciej wyrzucić poza chustę wszystkie przedmioty. Dopełnieniem tego ćwiczenia może być następnie wspólne zbieranie wyrzuconych rzeczy.

 

 

 • DWA OGNIE:

Uczestnicy zabawy w pozycji stojącej lub siedzącej trzymają chustę za uchwyty i falują chustą. Osoba prowadząca dzieli grupę na dwie stojące na przeciwko siebie drużyny. Zadaniem drużyn jest jak najszybsze wyrzucenie piłki ze swojej połowy na stronę drużyny przeciwnej oraz nie dopuszczenie, by piłka lecąca w  kierunku ich drużyny spadła na ziemię.

W zabawie tej można przyznawać drużynom punkty. Zabawa przebiega ciekawie z wykorzystaniem chusty 3, 4 i 5 metrowej.


 

 • STARCIE TYTANÓW:

Uczestnicy zabawy w pozycji stojącej lub siedzącej trzymają chustę za uchwyty i falują chustą. Osoba prowadząca dzieli grupę na dwie drużyny. W celu podziału grupy można skorzystać z „naturalnych” kategorii np. chłopcy – dziewczynki. Uczestnicy ustawiają się na przemian: osoba z grupy 1, osoba z grupy 2, osoba z grup 1 itd. Zadaniem jednej drużyny jest jak najszybsze wyrzucenie piłki poza chustę. Zadaniem drugiej drużyny jest utrzymanie piłki na chuście. W zabawie tej można przyznawać drużynom punkty. Dla równowagi warto wprowadzić zmianę ról: drużyna, która wcześniej starała się wyrzucić piłkę, utrzymuje ją na chuście, drużyna, która wcześniej starała się piłkę na chuście utrzymać, wyrzuca ją. Zabawa przebiega ciekawie z wykorzystaniem chusty 3, 4 i 5 metrowej.

 

 

 • ZABAWY JEDYNEK.

Uczestnicy zabawy dobierają się w pary lub czwórki. Każda z małych podgrup otrzymuje 1 chustę 1 metrową. Małe drużyny ustawiają się tak, by tworzyć z pozostałymi drużynami wybraną figurę geometryczną – np. kwadrat, trójkąt, koło (w zależności od liczebności całej grupy). Osoba prowadząca wrzuca na wybraną chustę piłkę o średnicy większej niż otwór w chuście (może być to piłka balonowa, plażowa itp). Zadaniem uczestników jest przerzucanie z chusty na chustę piłki zgodnie ze wskazówkami zegara i odwrotnie. Wszyscy uczestnicy zabawy dbają o ty, by piłka nie spadła na ziemię. W celu uatrakcyjnienie zabawy można wprowadzać pewne modyfikacje np. drużyny przerzucają piłkę do „co drugiej” drużyny, zmiana kierunku przerzucania chusty następuje na sygnał lub hasło prowadzącego itp

 

 

 • POJEDYNEK JEDYNEK

Uczestnicy zabawy dobierają się w pary lub czwórki. Każda z małych podgrup otrzymuje 1 chustę 1 metrową. Małe drużyny tworzą 2 przeciwstawne zespoły, stojące pod 2 stronach linii. Osoba prowadząca wrzuca na wybraną chustę piłkę o średnicy większej niż otwór w chuście (może być to piłka balonowa, plażowa, do siatkówki itp) Zadaniem uczestników jest rozegranie pojedynku przypominającego mecz siatkówki. Piłkę przerzucają za pomocą chust na połowę drużyny przeciwnej, dbając o to, by piłka nie spadła na ich połowę, piłka nie została odbita na ich własnej połowie więcej niż 3 razy. W zabawie można wprowadzić system punktowy.

 

 

 • WYŚCIGI JEDYNEK

Uczestnicy zabawy dobierają się w pary lub czwórki. Każda z małych podgrup otrzymuje 1 chustę 1 metrową. Małe drużyny ustawiają się jedna obok drugiej tworząc dwa rzędy ludzi, pośrodku  których znajdują się kolorowe chusty animacyjne. Osoba prowadząca wrzuca na pierwszą chustę piłkę o średnicy większej niż otwór w chuście (może być to piłka balonowa, plażowa, do siatkówki itp). Zadaniem pierwszej drużyny jest przerzucenie piłki do drużyny sąsiedzkiej, a następnie ustawienie się na końcu całego rzędu. To samo czyni drużyna druga, trzecia itd. W przypadku liczebnych grup można stworzyć dwa ścigające się ze sobą zespoły.

W celu utrudnienia zabawy można wprowadzić dodatkowe zasady: np. w momencie upadnięcia piłki na ziemię cała drużyna rozpoczyna wyścig od początku z pozycji startowej.

 

 

 • KOLOROWY SPACER

Rozkładamy na ziemi chustę animacyjną. Uczestnicy zabawy stają na około chusty, każdy przy wybranym przez siebie kolorze. Zabawę rozpoczynamy od informacji: „dlaczego dana osoba wybrała ten kolor?”. Jeżeli grupa się nie zna można połączyć tę część zabawy z informacjami na temat danej osoby (imię, wiek itp). Kiedy rozbrzmiewa muzyka uczestnicy spacerują na około chusty. Kiedy muzyka milknie uczestnicy zatrzymują się każdy przy jakimś kolorze. Zadaniem każdego z uczestników jest przypomnieć sobie i powiedzieć kto i dlaczego wybrał na początku ten kolor. Przy okazji powtarzamy imiona.

 

 

 • ZABAWA Z KOLORAMI  NA RAZ I DWA

Rozkładamy na ziemi chustę animacyjną. Uczestnicy zabawy siadają na około chusty, każdy przy wybranym przez siebie kolorze. Kilka wybranych osób (2, 3 lub 4) wchodzi na chustę. W rytm muzyki spacerują po chuście. Kiedy muzyka milknie każdy zatrzymuje się na kolorze, na którym aktualnie stoi. Na raz: Każdy z uczestników znajdujących się na chuście wykrzykuje nazwę czegoś, co jest w tym kolorze, na którym aktualnie stoi: np. niebieski – niebo, żółty – kaczeńce itp

Muzyka zaczyna grać ponownie i ponownie uczestnicy spacerują po chuście. Kiedy muzyka milknie każdy zatrzymuje się na kolorze, na którym aktualnie stoi. Na dwa:  Każdy z uczestników znajdujących się na chuście wykrzykuje nazwę czegoś, co jest kolorze, na którym aktualnie stoi: np. czerwony – czapka, zielony – zupa.

Następnie na chustę wchodzą kolejne osoby na raz i dwa.

 

 

 • CO NAS ŁĄCZY

Rozkładamy na ziemi chustę animacyjną. Uczestnicy zabawy siadają na około chusty, każdy przy wybranym przez siebie kolorze. Na chustę wchodzą 2 osoby. W rytm muzyki spacerują po chuście w dowolnym kierunku. Kiedy muzyka milknie każdy zatrzymuje się na tym kolorze, na którym aktualnie stoi. Zadaniem osób na chuście jest teraz znalezienie 1 dowolnej rzeczy, która może łączyć te dwa kolory: np. czerwony i żółty – oba są kolorami ciepłymi, czerwony i żółty – oba znajdują się fladze Hiszpanii, czerwony i żółty – róże mogą być w obu kolorach,

Kolejne osoby wchodzące na chustę nie powinny powtarzać wcześniejszych pomysłów.

 

 

 • KTO MA TAKI KOLOR

Rozkładamy na ziemi chustę animacyjną. Uczestnicy zabawy siadają na około chusty, każdy przy wybranym przez siebie kolorze. Na chustę wchodzą 2 osoby. W rytm muzyki spacerują po chuście w dowolnym kierunku. Kiedy muzyka milknie każdy zatrzymuje się na tym kolorze, na którym aktualnie stoi. Zadaniem osób na chuście jest znalezienie u innych uczestników zabawy siedzących na chuście dowolnej rzeczy w tym kolorze (np. części ubrania). Wygrywa osoba, której udało się to jako pierwszej. Osoba, której nie udało się powiedzieć pierwsza również znajduje jakąś rzecz w „swoim” kolorze.  Osoba, która wygrała ma prawo wskazać kolejną rywalizującą ze sobą parę.

 

 

 • W SIECI

Dzielimy grupę na dwie drużyny. Jedna drużyna trzyma chustę animacyjną za uchwyty. Pozostałe osoby  stoją „w rozsypce”. Na sygnał prowadzącego osoby trzymające chustę próbują nakryć chustą wybrane przez siebie osoby z drużyny przeciwnej. Osoby złapane w sieć (nakryte chustą) chwytają chustę za uchwyt i łapią kolejne. Po złapaniu w sieć wszystkich uczestników, następuje zamiana ról – drużyna, która łapała w sieć – ucieka, drużyna, która była łapana – teraz łapie.

 

 

 • ZADANIA W KOLORZE

Chustę rozkładamy na podłodze. Wszyscy uczestnicy stają na około chusty. Osoba prowadząca w czterech końcach sali pozostawia kolorowe przedmioty (ważne jest by, w każdym końcu sali znajdowały się rzeczy we wszystkich kolorach chusty) np. w  jednym kolorowe piłeczki, w drugim kolorowe woreczki, w trzecim kolorowe szarfy, w czwartym kolorowe balony. Kiedy uczestnicy słyszą muzykę spacerują w jednym kierunku po obwodzie chusty. Kiedy muzyka milknie, wszyscy zatrzymują się przy kolorze, przy którym aktualnie stoją. Prowadzący wymienia jeden kolor np. zielony. Osoby stojące przy kolorze zielonym biegną do wybranego końca sali i przynoszą na chustę rzecz w wymienionym kolorze.  Osoba, która zrobiła to jako pierwsza, prowadzi dalej zabawę.

 

 

 • NA OKOŁO TĘCZY

Chustę rozkładamy na podłodze. Wszyscy uczestnicy siadają na około chusty, każdy przy swoim kolorze. (Jeśli jest więcej uczestników niż kolorowych klinów – przy wybranym kolorze może siedzieć kilka osób). Osoba prowadząca czyta opowiadanie, w którym pojawiają się rzeczowniki wraz z kolorem np. zielona żaba, niebieskie oczy itp. Zadaniem osób, które aktualnie siedzą przy wymienionym kolorze jest obiegnięcie chusty dookoła i powrót na swoje miejsce.

 

 

 • OSOBY NA START

Chustę rozkładamy na podłodze. Wszyscy uczestnicy siadają na około chusty, tworząc koło.

Osoba prowadząca podaje komendę: „ Wywołuję osoby, które....”  np. mają rodzeństwo. Wszystkie osoby, które mają rodzeństwo obiegają chustę dookoła i siadają na swoim miejscu. Dalsze komendy podają uczestnicy zabawy wg kolejności siedzenia lub w dowolnej kolejności.

 

 

 • WYWOŁUJĘ LICZBĘ

Chustę rozkładamy na podłodze. Wszyscy uczestnicy siadają na około chusty, tworząc koło.

Każda z osób odlicza kolejno: 1, 2, 3, itd. Osoba prowadząca podaje lub zapisuje komendy:

„Wywołuję liczbę...” np. dni tygodnia, miesiąca października, liczby parzyste, wynik dodawania 5+3 itp. Osoba/y których dotyczy komenda obiegają chustę dookoła i wracają na swojej miejsce. Osoby, które pomyliły się powinny być inspiracją do wytłumaczenia poprawnej odpowiedzi i ewent. przypomnienia zagadnienia.

Zabawę można dostosować do powtarzanego materiału nie tylko z obszaru matematyki.

Dla urozmaicenia zabawy – uczestnicy mogą sami wymyślać komendy.

 

 

 • ZAPRASZAM OSOBY, KTÓRE TAK JAK JA...

Chustę rozkładamy na podłodze. Wszyscy uczestnicy siadają na około chusty, tworząc koło.

Jedna osoba wchodzi na chustę i siada na jej środku. Osoba siedząca na chuście zaprasza na chustę wybrane osoby, podając komendę: „ Zapraszam osoby, które tak jak ja...” np. lubią mleko, mają na imię Ania, mają brata, lubią rysować itp. Osoby, których dotyczyło zaproszenie wchodzą na chustę i siadają obok osoby zapraszającej. Pozostałe osoby mogą nagrodzić osoby w środku brawami. Następnie wszyscy wracają na swoje miejsca, a zaprasza na chustę inna osoba.

 

 

 • KŁĘBEK NA POWITANIE

Chustę rozkładamy na podłodze. Wszyscy uczestnicy siadają na około chusty, tworząc koło.

Osoba prowadząca wyciąga kłębek wełny lub sznurka. Trzymając końcówkę sznurka rzuca kłębek do wybranej osoby. Wypowiada przy tym głośno swoje imię np. Rafał. Osoba, do której kłębek był rzucony wypowiada zdanie „ Cześć Rafale. Ja mam na imię...” i trzymając swoją cześć sznurka, rzuca kłębek do innej wybranej osoby itd. Ważne: nie narzucamy ani nie sugerujemy uczestnikom zabawy komu mają podać kłębek. Nawet, gdyby osoby powtarzały się. Kiedy wszyscy posiadają swoją cześć sznurka lub sznurek się skończył –rozpoczynamy zwijanie. W tym celu osoba rozpoczynająca zwijanie (ostatnia osoba z poprzedniej części zabawy) wstaje, zwija kłębek, podchodzi do osoby, od której otrzymała kłębek, wita się z tą osoba, zostawia jej kłębek i wraca na swoje miejsce.

 

 

 • ROSZADA

Uczestnicy stoją lub siedzą w kole, trzymając chustę na wysokości pasa. Każdy zapamiętuje swoje miejsce. Osoba prowadząca wybiera 1 osobę. Jej zadaniem jest przyjrzeć się aktualnemu układowi osób. Kiedy wybrana osoba opuszcza na chwilę salę, pozostałe osoby zamieniają się miejscami (Ilość osób zmieniających swoje położenie zależna od wieku uczestników i założonego stopnia trudności zabawy). Zadaniem osoby, po powrocie do sali jest odgadnięcie różnic w układzie osób i przywrócenie pierwotnego układu. Następnie z sali wychodzi inna osoba.

Modyfikacją (utrudnieniem) tego ćwiczenia jest konieczność ułożenia pierwotnego układu od początku, z uczestników siedzących w rzędzie lub „rozsypce” obok chusty.

 

 

 • OKIENKO

Uczestnicy siedzą w kręgu z zamkniętymi oczami, trzymając chustę na wysokości pasa. Osoba prowadząca wybiera jedną osobę, która wchodzi pod chustę i przez otwór w chuście pokazuje rękę lub nogę. Następnie wszyscy otwierają oczy i odgadują kto znajduje się pod chustą.

 

 

 • TANIEC SYNCHRONICZNY

Chustę rozkładamy na podłodze. Wszyscy uczestnicy kładą się na chuście (stopy do środka chusty, głowa na zewnątrz chusty). W rytm muzyki uczestnicy równocześnie wykonują polecenia prowadzącego np.

- podnosimy prawą nogę

- podnosimy lewą nogę

- chwytamy się za ręce i kładziemy je nad głową

-obracamy się na brzuszki

- trzymając się za ręce siadamy

Itp

 

 

 • UWAGA REKINY

Uczestnicy siedzą w kręgu w siadzie płaskim, trzymając chustę na wysokości pasa. Uczestnicy mogą delikatnie wachlować chustą, co będzie przypominało falujące morze. Pod chustą znajduje się jedna osoba, która w zabawie jest rekinem. Zadaniem rekina jest wciąganie osób do wody (pod chustę). Rekin wciąga osoby pociągając je delikatnie za nogi. Osoba wciągnięta puszcza uchwyty i czeka pod chustą. Ćwiczenie wymaga ostrożności, szczególnie, gdy  wykonywane jest na śliskim podłożu (należy chronić głowę).

 

Do zabawy można włączyć jednego lub kilku ratowników. Zadaniem ratowników jest ratowanie osób, wciąganych przez rekina. Ratownik ratuje tonącego chwytając go pod pachy. Rekin powinien wtedy zaprzestać wciągania.

 

 

 • KOLOROWY KRAM

Chustę rozkładamy na ziemi. Uczestnicy siedzą na około chusty. Osoba prowadząca kładzie na chustę rzeczy w różnych kolorach. Uczestnicy porządkują przedmioty na chuście, grupując je na takim trójkącie na chusty jakiego są koloru. Rekwizyty w kolorze, którego nie ma chuście odkładają w jedno miejsce poza chustą. Przy okazji powtarzamy kolory, liczymy itp

 

 

 • ZAMIANA MIEJSC

Uczestnicy siedzą w kole i  trzymają chustę za uchwyty na wysokości pasa. Osoba prowadząca podaję nazwę koloru. Uczestnicy, które trzymają ten kolor zamieniają się miejscami przechodząc pod chustą. Dla urozmaicenia zabawy osoba prowadząca podaje różne wysokości chusty: chusta na wysokości kolan, jak najwyżej, na wysokości oczu itp.

 

 

 • SZUKAMY MAMY

Ćwiczenie wykonywane w trakcie zajęć adresowanych do dzieci z rodzicami. Wszyscy uczestnicy zabawy stoją w kole trzymają chustę na wysokości pasa. Osoba prowadząca zaprasza wszystkie dzieci pod chustę. Rodzice w tym czasie w rytm muzyki spacerują w koło i falują chustą. Kiedy muzyka milknie rodzice podnoszą chustę wysoko a zadaniem dzieci jest znaleźć i przytulić się do swojego rodzica. Ćwiczenie można powtarzać kilka razy. W wersji trudniejszej – dzieci mogą poznawać rodziców wyłącznie po nogach.

 

 

 • KURTYNA OPADA

Dzielimy grupę na dwie równe drużyny. Dwie osoby (po jednej z drużyny) trzymają na wysokości głowy złożoną na pół chustę. Po obu stronach chusty stoją uczestnicy jeden za drugim. Po jednej stronie jedna drużyna, po drugiej – druga. Na znak prowadzącego kurtyna opada. Zadaniem uczestników zabawy, stojących najbliżej chusty jest szybkie wypowiedzenie imienia osoby z grupy przeciwnej. Wygrywa osoba, które udało się zrobić to szybciej. Osoba przegrana dołącza do drużyny  przeciwnej. Zabawa trwa dalej.

 

 

 • KARUZELA

Wybrana osoba (ochotnik) siada na środku chusty z nogami przy brodzie. Pozostali uczestnicy trzymając chustę za uchwyty, powoli zawijają osobę w środku. Robią to idąc w jedną stronę na około chusty. Kiedy osoba siedząca w środku owinięta jest chustą do wysokości ramion, osoby owijające zatrzymują się, pochylają i równocześnie i energicznie wycofują się. Celem zabawy jest rozwinięcie osoby w środku. W trakcie ćwiczenia nie podnosimy osoby na chuście, a rozwijamy ją. Osoba na środku cały czas siedzi na podłodze. Ćwiczenie najlepiej wykonywać na śliskiej podłodze, aby uzyskać większą prędkość „karuzeli” oraz nie zniszczyć chusty

 

 

W wersji prostszej tej zabawy wybrana osoba siada na środku chusty. Pozostałe osoby trzymając chustę za uchwyty spacerują równocześnie w jedną stronę, „kręcąc” karuzelą. W tej zabawie również osoba w środku cały czas siedzi na ziemi.

 

 

 • CALINECZKA

Wybrana osoba (ochotnik) siada na środku chusty. Pozostali uczestnicy trzymając chustą za uchwyty powoli zbliżają się do środka koła, „chowając” osobę w chuście, a następnie powoli wycofują się.

 

 

 • NA FALI

Wybrana osoba (ochotnik) siada lub kładzie się na środku chusty. Pozostali uczestnicy stoją i trzymają chustę za uchwyty.  Wachlując chustą wykonują fale o różnym natężeniu (słabe, delikatne, silne). Osoba na chuście naśladuje ruchy na fali: pływa, obraca się itp

 

 

 • SPACER PO MORZU

Wybrana osoba (ochotnik) staje na środku chusty. Pozostali uczestnicy siedzą i trzymają chustę za uchwyty.  Wachlując chustą wykonują fale o różnym natężeniu (słabe, delikatne, silne). Osoba na chuście spaceruje po chuście, starając się nie utracić równowagi.

 

 

 • NALEŚNIK

Rozłożoną chustę składamy na pół. Wybrana osoba (ochotnik) kładzie się na brzegu chusty tak, by głowa znajdowała się poza chustą przy lini złożenia chusty. Osoba jest zawijana w chustę. Po zwinięciu może być ponownie rozwinięta lub może spróbować rozwinąć się sama. W ćwiczeniu powinni brać udział tylko ochotnicy. W trakcie zajęć dzieci z rodzicami, dziecko powinno być zwijane przez rodzica i odwrotnie.

 

 

 • NAMIOT

Uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. Wszyscy jednocześnie podnoszą chustę wysoko do góry (tworząc kopułę) i równocześnie opuszczają. Powtarzają to kilka razy. Na znak prowadzącego, gdy chusta jest w najwyższym punkcie, wszyscy równocześnie (nadal trzymając chustę) robią duży krok do środka koła, kucają i zakrywają się chustą. Od tej chwili znajdują się namiocie.

 

 

 • JEDZIE POCIĄG ZAŁADOWANY

Chustę rozkładamy na ziemi. Uczestnicy siadają na około chusty na wybranym przez siebie kolorze. (Jeżeli jest więcej uczestników niż kolorowych trójkątów, przy jednym kolorze może siedzieć kilka osób. Każda z osób otrzymuje 6 takich samym rekwizytów np. 6 czerwonych woreczków lub 6 niebieskich szarf.

 

Wybrana osoba rozpoczyna mówiąc: „Jedzie pociąg załadowany wyrazami (lub: państwami, zwierzętami, roślinami itp) na literę...” a następnie „w myślach” wypowiada alfabet. Osoba siedząca po jej prawej stronie w wybranym przez siebie momencie mówi stop. Uczestnik wypowiadający alfabet głośno podaję literę, na której zakończył mówienie alfabetu. Osoba mówiąca „stop”  wymyśla słowo ( lub państwo, zwierzę, roślinę itp) na tę literę. Następnie licząc od trójkąta, przy którym siedzi, odlicza tyle trójkątów, z ilu liter składało się wypowiedziane przez nią słowo. Na ostatnim trójkącie kładzie swój rekwizyt. Osoba siedząca przy tym kolorze rozpoczyna kolejną rundę słowami: „Jedzie pociąg załadowany...”  Celem jest ułożenie wszystkich swoich rekwizytów na wszystkich kolorach chusty. Wygrywa osoba, której uda się jako pierwszej położyć wszystkie rekwizyty na 6 różnych kolorach chusty.

 

Modyfikacją tej zabawy jest rywalizacja drużynowa: np drużyna woreczków i szarf lub niebieskich i czerwonych.

 

 

 • POMNIKI I RZEŹBIARZE

Dzielimy uczestników na 3 lub 4 osobowe drużyny. Jedna drużyna wchodzi pod chustę i tam tworzy „pomnik”. W wybranej przez siebie formie „zastyga” pod chustą. Przedstawiciele pozostałych drużyn, poprzez dotyk starają się wybadać kształt pomnika. Każda z drużyn stara się następnie stworzyć ze swoich ciał taki sam pomnik.  Kiedy wszystkie drużyny zakończą pracę – prowadzący odsłania pierwotny pomnik. Można porównać kopie z oryginałem.

 

 

 • POTWÓR

Uczestnicy siedzą z zamkniętymi oczami dookoła chusty, trzymając chustę za uchwyty na wysokości pasa. Pod chustą znajduje się jedna osoba. Zadaniem tej osoby jest wciągnięcie pod chustę wybraną osobę. Na znak prowadzącego uczestnicy otwierają oczy i zgadują, kto został wciągnięty. Kiedy ustalą kogo brakuje podnoszą chustę i sprawdzają, czy mieli rację. Potwór i porwany wychodzą z pod chusty, uczestnicy zmieniają układ siedzenia i rozpoczynamy zabawę na nowo.

Potwór może też wciągnąć pod chustę więcej niż 1 osobę.

 

 

 

 • PRZEBIEGANIE POD

Uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. Wszyscy jednocześnie podnoszą chustę wysoko do góry (tworząc kopułę) i równocześnie opuszczają. Powtarzają to kilka razy. W trakcie falowania osoba prowadząca wydaje polecenia informujące, kto ma przebiec pod chustą na drugą stronę. Np:

- osoby, stojące przy kolorze....

- osoby o długich włosach

- osoby, które mają spodnie

Itp

 

 

 • SAŁATKA OWOCOWA

Uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. Każda z osób ma przypisany wybrany owoc lub warzywo. W tym celu można podzielić grupę na kilka rodzajów owoców i warzyw, lub pozwolić każdemu z uczestników wybrać swój owoc lub warzywo wg koloru przy którym stoi lub gustu. Wszyscy jednocześnie podnoszą chustę wysoko do góry (tworząc kopułę) i równocześnie opuszczają. W trakcie falowania osoba prowadząca podaje składniki, z których robi sałatkę. Mówi: „Robię sałatkę z .....” Kiedy chusta znajduje się wysoko, osoby którym przypisane są wymienione owoce lub warzywa, przebiegają pod chustą i chwytają chustę po przeciwnej stronie. Na hasło „sałatka owocowa” wszyscy zamieniają się miejscami. Inna osoba zostaje prowadzącym.

 

 

 • SAŁATKA OWOCOWA – RYWALIZACJA

Rozkładamy chustę na ziemi. Uczestnicy stają dookoła chusty na wybranym przez siebie kolorze. Przy jednym trójkącie może stać maksymalnie 2 osoby.  Każdy z uczestników otrzymuje szarfę, którą przeciąga przez uchwyt chusty, tworząc „pętelkę”.  W tę „pętelkę” każdy z uczestników zabawy wkłada prawą lub lewą stopę.

Każdy uczestnik zabawy wybiera owoc lub warzywo, które lubi. Osoba prowadząca rozpoczyna przyrządzanie sałatki. Mówi: „Robię sałatkę z .....”. Kiedy zostaną wypowiedziane składniki sałatki, uczestnicy, którym przypisane były wymienione owoce lub warzywa wyciągają stopę z pętelki, odwiązują szarfę, zakładają szarfę przez ramię, obiegają chustę, wracają na swoje miejsce, zdejmują szarfę i ponownie zawiązują ją na uchwycie w formie pętelki, do której wkładają stopę. Wszystko należy wykonać jak najszybciej. Osoba, która będzie ostatnia odpada i przyrządza kolejną sałatkę. Pozostałe osoby bawią się dalej.  Wygrywa osoba, która zostanie jako jedyny składnik sałatki.

 

 

 • NA CHUSTĘ – POD CHUSTĘ

Rozkładamy chustę na ziemi. Uczestnicy zabawy w rytm muzyki spacerują, biegają  lub tańczą w pewnej odległości od chusty. Kiedy muzyka milknie osoba prowadząca wydaje komunikat:

- na chustę (wtedy wszyscy uczestnicy szybko musza wskoczyć na chustę)

Lub

- pod chustę (wtedy wszyscy uczestnicy szybko muszą schować się pod chustą)

Kiedy znów słychać muzykę, uczestnicy ponownie rozbiegają się po sali.

 

Jako modyfikację tego ćwiczenia można wprowadzić komunikaty dot. kolorów: np.

- czerwony (wtedy wszyscy uczestnicy szybko muszą wejść lub ustawić się obok koloru czerwonego) itd

 

 

 • RELACJA Z PODRÓŻY

Rozkładamy chustę na ziemi. Uczestnicy spacerują dookoła chusty. Przy akompaniamencie muzyki osoba prowadząca dzieli się wspomnieniami z podróży. np:

- leżymy na żółtym piasku

- zbieramy fioletowe fiołki

- podziwiamy niebieskie niebo

Zadaniem uczestników jest szybkie odnalezienie koloru, którego dotyczy komunikat i stanięcie na tym kolorze.

 

 

 • TĘCZOWA KŁADKA

Zwijamy chustę, tworząc z niej płaską rolkę. Kładziemy ją prosto lub w łuku, zygzaku na podłodze. Zadaniem uczestników jest przejść po niej jak po kładce, starając się nie dotknąć nogą ziemi.

 

 

 • KOŁO FORTUNY

Rozłożoną chustę kładziemy na ziemi. Każdy kolor to odpowiednia kategoria zadań.

Kategorie wymyślamy wg uznania, np

- czerwony – zadania ruchowe

- żółty – wiedza

- zielony – matematyka

Itp

Wszyscy uczestnicy stają na około chusty. Wybrana osoba odwraca się tyłem do chusty i wyrzuca za siebie woreczek. Kolor, na który spadnie woreczek jest wybraną kategorią. Uczestnik podaje nr zadania, które następnie jest odczytywane przez prowadzącego (można także wprowadzić element losowania zadania z pudełka, czy kapelusza) Po wykonaniu zadania uczestnik siada na brzegu chusty,  a zadanie losuje następna osoba.

 

 

 • PODAJ PACZKĘ

Uczestnicy siedzą na około rozłożonej chusty, każdy przy swoim kolorze. (Jeżeli uczestników jest więcej niż trójkątów, przy jednym kolorze może siedzieć więcej niż 1 osoba.) Po przeciwnej stronie sali znajduje się pojemnik z kolorowymi woreczkami. Jeden woreczek (w dowolnym kolorze) podawany jest w rytm muzyki po okręgu od jednej osoby do drugiej (można także przerzucać woreczek do dowolnych osób) Najpierw powoli następnie coraz szybciej (dobrze jest, gdy muzyka wyznacza tempo). Kiedy muzyka milknie, osoba która aktualnie trzyma woreczek musi szybko wrzucić go na trójkąt o takim kolorze, a następnie pobiec do pojemnika z woreczkami i przynieść woreczek w kolorze trójkąta, przy którym siedzi. Kiedy znów słychać muzykę rozpoczynamy ponownie podawanie woreczka. Zabawa kończy się, gdy skończą się zapasy nowych woreczków.

 

 

 • POD BALDACHIMEM

Jedna osoba leży pod chustą. Pozostałe osoby wachlują nad nią chustą. Na sygnał prowadzącego osoba leżąca pod chustą może zaprosić do siebie kogoś (1, 2 lub 3 osoby). Pozostałe osoby nadal wachlują chustą. Osoby wychodzą z pod chusty, a pod chustą kładzie się kolejna osoba.

 

 

 • ORIGAMI

Dzielimy uczestników na mniejsze drużyny. Zadaniem każdej z drużyn jest złożenie chusty w określony kształt (zwierzę, przedmiot, roślinę itp). Pozostali uczestnicy odgadują kształt. Zabawę tę warto połączyć z zagadkami lub innymi zabawami polegającymi na odgadywaniu. W ćwiczeniu można wykorzystać też inne rekwizyty jak szarfy, woreczki itp.

 

 

 • ZNIKAJĄCE PRZEDMIOTY

Uczestnicy siedzą dookoła rozłożonej chusty. Najlepiej sprawdza się w tej zabawie chusta 2 metrowa. Osoba prowadząca przykrywa chustą różnorodne rekwizyty. Następnie energicznie zdejmuje z nich chustę, zabierając równocześnie jeden z nich.

Uczestnicy mają za zadanie odgadnąć czego brakuje.

 

 

 • KELNER

Uczestnicy siedzą dookoła rozłożonej chusty. Im większa chusta, tym ciekawsza zabawa. Osoba prowadząca wprowadza uczestników zabawy w fabułę. Każdy z nich jest gościem w restauracji, w której zamawia się wyłącznie potrawy „dwu lub trzy wyrazowe”. Nie można zatem zamówić pierogów – a pierogi ruskie, a zamiast frytek np. frytki solone. Każdy z uczestników wypowiada na głos wybraną przez siebie potrawę. Osoba wskazana przez prowadzącego zostaje „kelnerem”. Zadaniem kelnera jest dostarczenie na czas zamówionej przez klienta potrawy. Osoba prowadząca wypowiada jedną z potraw, kelner biegnie do osoby, do której przypisana jest ta potrawa. Kelner nie może wbiegać na chustę. Jeśli przed dostarczeniem potrawy osoba, która tę potrawę „zamawiała” wypowie nazwę innej potrawy, kelner musi biec do kolejnej osoby. Jeżeli kelnerowi uda się dostarczyć potrawę właściwemu klientowi lub klient pomyli się w zamówieniu następuje zamiana ról – klient staje się kelnerem, kelner zamawiającym.

 

 

 • CO SIĘ KRYJE POD CHUSTĄ?

Osoba prowadząca wkłada pod chustę wybrany rekwizyt. Uczestnik zabawy wkładając dłoń przez otwór w chuście, wyłącznie za pomocą dotyku odgaduje, co kryje się pod chustą.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 6332 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-27
profesjonalnie, szybko, polecam
2024-05-27
Polecam
pixel