Zapisz na liście ulubionych
Stwórz nową listę ulubionych

TAŃCE I HULANKI

 • SWING W ULICZCE

Ustawienia:

Parami, na przeciwko siebie w dwóch rzędach.

 

Przebieg

Pary dochodzą do siebie w czterech krokach i klaszczą sobie w ręce, po czym w kolejnych 4 krokach wracają do miejsca wyjściowego

Osoby w parze zamieniają się miejscami w 8 kropkach, w następnych 8 wracają na swoje miejsce

Jeszcze raz powtarzamy element opisany w punkcie 1

następuje zmiana melodii, od początku rzędów, kolejne pary łapią się za ramiona i w podskokach przemieszczają się na koniec rzędów. Reszta par klaszcze i powoli przesuwa się do przodu

Zaczynamy taniec od początku.

 


 • DOUBLEBSKA POLKA

Ustawienie:

Parami naprzeciwko siebie, pary porozstawiane są w rozsypce po całej sali

 

Przebieg:

Osoby w parze klaszczą bardzo szybko siedem razy w uda i pięć razy w ręce partnera. Całość powtarzamy cztery razy.

Łapiemy partnera pod rękę i w ośmiu krokach tańczymy z nim w „haczyku” w kółko

Klaszczemy w dłonie i zmieniamy ręce, tańczymy z partnerem 6 kroków w kółko po czym szukamy nowego partnera i z nim tańczymy cały taniec od początku. 

 


 • TANIEC ŻYDOWSKI

Ustawienie:

W kole, twarzami do wnętrza koła

 

Przebieg:

Przez cały taniec uczestnicy wykonują cztery ruchy:

Uderzamy dwa razy w uda

Klaszczemy dwa razy w dłonie

Wykonujemy „falę” dłońmi, lewą dłonią w prawym kierunku, prawą w lewym kierunku. Dwa razy wykonujemy „falę” kiedy lewa dłoń jest bliżej ciała, prawa na zewnątrz, potem zmieniamy ręce i ponownie wykonujemy podwójną falę.

Głaszczemy sąsiada po lewej stronie dwa razy po plecach, następnie głaszczemy sąsiada po prawej stronie dwa razy po plecach.

Opisane powyżej ruchy wykonujemy podczas całego tańca w rytm muzyki, która zacznie grać coraz szybciej.

 


 • SAMOLOT

Ustawienie:

W rozsypce po całej sali

 

Przebieg:

Uczestnicy udając samoloty latają po całej sali, w czasie refrenu (na znak prowadzącego) wszyscy przystają, by sprawdzić zabezpieczenia w samolocie i tak po kolei:

Zakręcają śruby kolejno na górze po prawej stronie, na górze po lewej stronie, na dole po prawej stronie, na dole po lewej stronie. Za każdym razem uczestnicy imitują dźwięk śrub mówiąc „zgrzyt”

Zapinają jeden pas, kładąc lewą dłoń na prawym ramieniu oraz drugi pas kładąc prawą rękę na lewym ramieniu i głośno dwa razy mówiąc pas.

Przykładają dłonie do oczu i mówią okienko.

      Po sprawdzeniu wszystkich zabezpieczeń samoloty ponownie swobodnie latają po sali.

 


 • TANIEC HISZPAŃSKI

Ustawienie:

W kole, twarzą do wnętrza koła, trzymamy się za ręce. Wcześniej musimy podzielić się na pary, gdyż w czasie tańca będziemy zwracać się do swoich partnerów. Żeby uniknąć nieporozumień dobrze jest już przed tańcem odpowiednio się podzielić.

Przebieg:

Odstawiamy prawą nogę, lewą wykonujemy wymach w prawą stronę

Odstawiamy lewą nogę, prawą wykonujemy wymach w lewą stronę.

Idziemy 4 kroki do środka koła i powtarzamy elementy opisane w 1 i 2 punkcie.

Wracamy do poprzedniej pozycji w czterech krokach i raz jeszcze wykonujemy punkty od 1 do 4.

Puszczamy ręce sąsiadów i zwracamy się twarzą do swojego partnera. Odstawiamy prawą nogę, unosimy lewe kolano i klaszczemy

Odstawiamy lewą nogę, unosimy prawe kolano i klaszczemy

Mijamy partnera w 4 krokach i stajemy przed nowym partnerem, z któremu podajemy prawą rękę i wykonujemy z nim obrót w 8 krokach na koniec obrotu stajemy znów przed innym partnerem, z którym wykonujemy 5, 6, 7. Na koniec obrotu zwracamy się ponownie twarzą do wnętrza koła i zaczyna od początku cały taniec.

 


 • TANIEC ANGIELSKI

Ustawienie:

W kole, twarzą do środka koła, trzymamy się za ręce.

 

Przebieg:

Wykonujemy cztery kroki w miejscu już na samym początku tańca.

Wykonujemy 8 zwykłych kroków w prawą stronę po kole

Wykonujemy 8 zwykłych kroków w lewą stronę po kole

Zwracamy się do środka koła i wykonujemy cztery małe kroki do środka podnosząc przy tym ręce

Wykonujemy cztery kroki do tyłu wracając do poprzedniej pozycji, opuszczając przy tym ręce

Wykonujemy cztery kroki dostawne (prawa odstaw, lewa dostaw) w prawą stronę.

Wykonujemy cztery kroki dostawne w lewą stronę.

Zwracamy się do środka koła i wykonujemy cztery małe kroki do środka podnosząc przy tym ręce

Wykonujemy cztery kroki do tyłu wracając do poprzedniej pozycji, opuszczając przy tym ręce

Wykonujemy obrót w prawą stronę wg wierszyka (którego starajmy się nie wymawiać na głos podczas tańca): „Postaw górą, postaw dołem, obróć się i klaśnij” (podczas słów „Postaw górą, postaw dołem” wykonujemy przeplatankę nogami: odstawiamy prawą nogę, lewą krzyżujemy nad prawą , ponownie odstawiamy prawą nogę, po czym lewą krzyżujemy za prawą. Na sylabę „śnij” w słowie „klaśnij” klaszczemy w dłonie.

Wykonujemy opisany powyżej obrót w lewą stronę

Zwracamy się do środka koła i wykonujemy cztery małe kroki do środka podnosząc przy tym ręce

Wykonujemy cztery kroki do tyłu wracając do poprzedniej pozycji, opuszczając przy tym ręce

 

Pogrubione elementy stanowią refren tańca i wykonujemy je zawsze dwa razy.

Po ostatnim elemencie zaczynamy taniec od początku aż do skończenia muzyki. 

 


 • CARNEVALITO

Ustawienie:

W rzędach 4-6 osobowych, tworzących „wężyki”. Osoby w każdym wężyku trzymają się za ręce

 

Przebieg:

Podczas zwrotki melodii wężyki kroczą w rytm melodii, przytupując podczas wyraźniejszych taktów. Kiedy następuje refren pozbawionych wyraźnych taktów, wężyki swobodnie biegają po sali. Na gwizdek lub słowa prowadzącego „głowa” węża (pierwsza osoba w rzędzie) idzie na koniec. W ten sposób każdy powinien mieć okazję prowadzić podczas tańca.

Można do tego tańca wykorzystać apaszki. Wówczas uczestnicy w „wężykach” nie trzymają się za ręce, ale biegną za prowadzącym „wężyk” wykonując apaszkami ruchy, które wykonuje prowadzący. I w tym przypadku prowadzący powinien się co chwila zmienia, by każdy miał okazję zaproponować swoje własne ruchy. 

 

 

 • ORZESZKI - TANIEC Z BUTELKAMI

Ustawienie:

Klęczenie w kole

 

Przebieg:

Zwrotka: Każdy trzyma dwie butelki po swojej lewej stronie. Rozpoczynając od lewej strony uderzamy o podłogę 7 razy. Później to samo robimy z prawej strony do lewej. Całość powtarzamy dwa razy.

Refren: dwa razy uderzamy butelkami o podłogę

raz butelką o butelkę

dwa razy butelkami w uda

raz ręce z butelkami w górę.

 

 

 • CZYNGISCHAN - TANIEC Z BUTELKAMI

Ustawienie

Stoimy w kole, przodem do środka, każdy trzyma dwie butelki

 

Przebieg:

8 razy uderzamy butelką o butelkę, po czym podnosimy najpierw prawą rękę, potem lewą z okrzykiem „Hu ha”. Całość powtarzamy dwa razy.

Zwijamy lejce podczas 4 ruchów, po czym podnosimy ręce o góry i wydajemy odgłos cieszącego się konia. Całość powtarzamy dwa razy.

Napinamy łuk szukując celu. Strzelamy (uderzając butelką o butelkę)

Zaczynamy taniec od początku.

 


 • CZEŚĆ HEJ CZEŚĆ OKEY

Ustawienie

Parami bokiem do środka koła twarzami do siebie. Nos wyznacza kierunek, w którym każdy będzie się przesuwał.

 

Przebieg

Cześć – witamy się

Hej – uderzamy w dłonie

Cześć – witamy się

Okey – kciuki za głowę

 

Każdy z pary robi krok w swoją prawą stronę i klaszcze w ręce, potem znowu krok w lewą stronę i klaśnięcie w ręce. Potem cztery kroczki przed siebie i zmiana partnera, z którym od początku wykonujemy to samo.

 


 • SIEDMIOSKOCZEK

Ustawienie

W kole, bez trzymania, w jednym kierunku tańca

 

Przebieg

Część 1

7 podskoków w jednym kierunku tańca, a na 8 zeskok twarzą do środka koła, 3 rytmiczne klaśnięcia, obrót o 180 stopni z dwoma krokami, 3 rytmiczne klaśnięcia i obrót o 180 stopni z dwoma krokami twarzą do środka koła

Część 2

Na długi sygnał muzyczny podnosimy kolejno jedną rękę, drugą rękę, jedną nogę, druga nogę, klękamy i opieramy się na jednym łokciu i drugim łokciu. Na każdej przerwie oznaczonej długim sygnałem dodajemy jeden element.

 


 • STONOGA

Dzieci wędrują ustawione jedno za drugim. Śpiewają piosenkę „Idzie sobie stonoga”. Po zatrzymaniu dziecko prowadzące woła – prawa noga – wszyscy pokazują prawą nogę, potem woła – lewa noga – wszyscy pokazują. Z kolei grupa liczy raz…dwa…trzy… i w tym czasie prowadzący biegnąc wzdłuż „stonogi” musi znaleźć się na końcu. Zabawa rozpoczyna się na nowo, prowadzi kolejna osoba w rzędzie.

 


 • KSIĘŻYC

Uczestnicy chodzą po kole śpiewając piosenkę:

 

„Chodzi Księżyc koło drogi, podarł sobie buty,

Poproś, poproś mnie do tańca kolego z Kalkuty.

Chodzi Księżyc koło drogi, podarł sobie łapcie,

Poproś, poproś mnie do tańca, albo starą babcie.”

 

W środku koła stoją 3-4 osoby (zarówno chłopcy i dziewczęta), którzy na koniec piosenki

wybierają sobie spośród pozostałych uczestników kogoś do pary (obowiązkowo przeciwnej płci! ;) i stają w tych parach do siebie plecami. Na „raz dwa trzy” muszą obrócić głowy w lewo lub prawo. Jeśli para obróci głowy w tą samą stronę –muszą się pocałować, i oboje zostają w środku koła. Jeśli odwrócą głowy w różne strony –nic się nie dzieje i wychodzą ze środka koła. Zabawa trwa do momentu aż wszyscy wyjdą ze środka (lub odwrotnie).

 


 • KASICZKA

W środku koła stoi chłopiec (lub dziewczyna, jeśli jest ich więcej), natomiast pozostali uczestnicy chodzą po kole w parach chłopiec-dziewczyna (po zewnętrznej stronie koła stoi płeć, która jest w mniejszości), śpiewając piosenkę:

 

„Szła Kasiczka do ogrodu z koszyczkiem,

Spotkała się z ogrodniczkiem Jasiczkiem.

Ogrodniczku, ogrodniczku pomóż mi,

Bo z koszyczkiem na ramieniu ciężko mi.

Hej!

 

W tym momencie osoby po wewnętrznej stronie koła robią w tył zwroti zaczynają

iść w przeciwnym kierunku niż osoby po zewnętrznej stronie, a zadaniem osoby w środku jest do nich dołączyć. Piosenka płynie dalej:

 

Lalalalalala lalalalalala, lalalalalala,

Bo zkoszyczkiem na ramieniu ciężko mi.”

 

Gdy piosenka się kończy, chłopcy i dziewczyny znowu łączą się w pary. Osoba, która zostanie bez pary, wchodzi do środka, a reszta śpiewa:

„Mamy, mamy niezdarę takiego, co nie umiał znaleźć przyjaciela swego”

 

I zabawa zaczyna się od początku.

 


 • CHUSTECZKA ROCK & ROLL

Uczestnicy stoją w kręgu

śpiewając, natomiast w środku biegają 2-3 osoby. Piosenka podobnie jak w tradycyjnej „chusteczce” z nieco zmienioną melodią:

 

„Mam chusteczkę haftowaną, co ma cztery rogi,

Kogo kocham, kogo lubię –rzucę mu pod nogi.

Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję,

a chusteczkę haftowaną Tobie podaruję.

Ooooooo, chusteczka rock and roll.

 

W tym momencie osoby ze środka podbiegają do wybranej osoby stojące w kole. Wszyscy

śpiewają dalej:

Ore ore ore ore ore ore Janko,

Kleknij, klęknij, klęknij, klęknij, klęknij na kolanko,

-pary klękają na jedno kolano

Podeprzyj se, podeprzyj se, podeprzyj se boczki,

-kładą ręce na biodra

Złap się, złap się, złap się, złap się, złap się za warkoczki,

-złapią się za włosy, jak za warkocze

Oooooooooo, chusteczka rock and roll.”

 

Gdy piosenka się kończy, pary dają sobie buziaka i zamieniają się miejscami.

 


 • SINIANIA

Dzieci stoją w kręgu śpiewając:

 

Ore-o Siniania-o siniania-o siniania-o

Ore-o siniania-o siniania-o siniania-o

Siniania, siniania.

i wykonując do rytmu ruchy: dwa klaśnięcia w uda, dwa klaśnięcia w ręce.

Po zaśpiewaniu całości dodają do tego skakanie. Skaczą przesuwając się w prawo i obracając się na przemian twarzą do środka koła (klaśnięcia w uda) i w prawo (klaśnięcia w ręce). Kolejną innowacją jest zmiana klaskania –zamiast klaskać o własne dłonie, klaszczemy o dłonie sąsiadów (nadal obracając się na przemian do środka koła i w prawo, tak jak powyżej). Po tych trzech rundach wszyscy powinni być już porządni zdyszani ;)

 


 • LA NCZIKO LA KOZANO

Dzieci śpiewają piosenkę:

 

„La czik, la czok.

La cziko la kozano lalalalalala -puf”

 

Śpiewając rusza nogami –najpierw prawa:

Do przodu, z powrotem, w bok i znów na powrót do środka. I tak, aż zostanie prześpiewana cała pioseneczka (na „puf” powinna wypaść noga do środka).

Potem to samo, tylko do tyłu. Następnie analogicznie robimy z lewą nogą, a na końcu skaczemy obiema nogami (w przód i w prawo; w tył i w prawi’ w przód i w lewo; w tył i w lewo).

 


 • BUM KALI BALI

Bum kali kali kali,

Bum kali , kali

Bum kali, kali, kali,

Bum ka

li, kali

Bum, Bum

Bum-dotknięcie zaciśniętymi pięściami w policzki

1 zwrotka-uderzamy rękoma o podłogę

2 zwrotka –uderzamy rękoma o kolana, a następnie podłogę

3 zwrotka-klaśnięcie, kolana, podłoga

I coraz szybciej.

 


 •  CZIKU - CZAKA

Chodzimy po kole śpiewając piosenkę:

 

I znów zawiążmy krąg

I znów popłynie pieśń

Bo w kręgu przyjaciół

Wesoło zawsze jest.

 

Prowadzący pokazuje, reszta powtarza:

kciuki do przodu -bis } cziku, czaka, cziku, czaka... AHA

łokcie do tyłu -bis } cziku, czaka, cziku...

kolana ugiąć -bis } cziku, czaka, cziku...

nóżki jak kaczuszki -bis } cziku, czaka, cziku...

piersi do przodu -bis } cziku, czaka, cziku...

tyłki do tyłu –bis } cziku, czaka, cziku...

broda na mostek -bis} cziku, czaka, cziku...

język na brodę -bis } cziku, czaka, cziku...

Po każdym odśpiewaniu piosenki

dodajemy jeden element ( pokazując go jednocześnie).

Na słowa „cziku, czaka" rytmicznie kołyszemy się na boki w pozycji jaka została po ostatnim elemencie(później również zostajemy w tej pozycji).

 


 •  ŻABKI

Kum kum zawołała zielona żabka

Kum, kum zawołała żabka

Kum kum zawołała zielona żabka

Zawołała ona kum, kum, kum

A ja wiem żabki tańczą

(klaśnięcie)sialala

lala

(klaśnięcie)sialalalala

(klaśnięcie)sialalalala

Wszystkie żabki tańczą

(klaśnięcie)sialalalala

I tylko kum, kum, kum

Inne zwierzątka:

łaciata krówka –mu, mu;

różowa świnka –chrum chrum;

polarna foczka –y y itd.

Stajemy w kręgu i śpiewając pokazujemy kolejne gesty: przy "kum kum" pokazujemy "żabki"

dłońmi; przy "mu mu" pokazujemy ruch dojenia krowy, itp. Przy sialalalala stajemy bokiem do kręgu raz lewą, raz prawą nogą i machamy rękami.

 


 • ALEA GOŁ

Stajemy parami na obwodzie koła tak, aby mieć za sobą osobę z drugiej pary.

Wszyscy śpiewają

piosenkę i wykonują ruchy:

ALEA GOŁ, GOŁ, GOŁ

A-le-a –

3 razy uderzamy rękami we własne kolana

Goł, goł, goł –

3 razy uderzamy w dłonie naszego partnera

ALEA, GOŁ, GOŁ

Alea –raz uderzamy we własne kolana

Goł, goł –2 razy uderzamy w dłonie osoby stojącej za nami, która obraca się w naszą stronę.

ALEA, LEA, GOŁ, GOŁ

Alea, lea –2 razy uderzamy we własne kolana

Goł, goł –2 razy uderzamy w dłonie naszego partnera

ALEA LEA GOŁ

Alea, lea –2 razy uderzamy we własne kolana

goł –1 raz uderzamy w dłonie osoby stojącej za nami a następnie chwytamy się jej rąk i

zamieniamy się miejscami (zmieniamy partnera)

Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 6075 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-04
szybkac realizacja,polecam
2024-03-04
delikatna czapka dobrze zapakowana - nic nie uległo zniszczeniu czy uszkodzeniu * dziękuję * szybka dostawa * polecam
pixel